Zap Foundation

Zap Foundation heeft als doel het financieel ondersteunen van projecten en organisaties, die het verbeteren van de levensomstandigheden van arme bevolkingsgroepen in Zambia ten den doel heeft.

Sinds de oprichting van Zap Foundation zijn er reeds diverse projecten gerealiseerd.

Een van de te realiseren projecten betreft de bouw van een school met lerarenhuizen ten behoeve van de Nkulumzaiba Community School. Deze school ligt 50 km van de plaats Mumbwa in Central Province of Zambia, midden in de bush.

In 2011 is er een school gebouwd met 2 klaslokalen, een kantoortje en store room en vijf dubbele wc’s.

In 2012 is Zap Foundation begonnen met de bouw van 4 lerarenhuizen wat in februari 2013 gerealiseerd zal zijn.

 

 

 

Door deze prachtige ontwikkeling komen er nu ook veel meer kinderen uit de bush naar deze school.  Omdat 2 klaslokalen niet voldoende zijn heeft de Zap Foundation zich de volgende planning tot doel gesteld:

In 2013 willen ze een tweede schoolblok met 3 klaslokalen en 3 dubbele wc’s bouwen. Voor 2014 is het doel de bouw van 3 lerarenhuizen met buitenkeuken en douche/wc. Dit is noodzakelijk om nieuwe gekwalificeerde leraren aan te kunnen trekken.

Dit project al door het bestaande ZAP team van 11 mensen worden uitgevoerd. Deze mensen komen allemaal uit de regio en worden betaald door ZAP. Zij hebben in de afgelopen tijd veel geleerd over de diverse aspecten van het bouwen wat hun op langere termijn weer de mogelijkheid zal bieden een baan te vinden.

Doordat de leiding van ZAP Foundation in handen is van een aantal Nederlanders die geregeld lange periodes in Zambia verblijven en de projecten ter plaatse aansturen, heeft Stichting Kleyn besloten een donatie te doen in de wetenschap dat het geld op de juiste plek terecht komt.

Bezoek voor meer informatie: www.zap-foundation.com