Het VoorUit Project

Het VoorUit Project is een integratieproject waarin studenten van de Vrije Universiteit (VU) en de UvA (Universiteit van Amsterdam) woonruimte krijgen in een aantal stadsdelen van Amsterdam, in ruil voor maatschappelijke activiteiten in de wijken. De studenten organiseren activiteiten met kinderen en jongeren (van 4 tot 16 jaar oud) die varieren van huiswerkbegeleiding tot leesclubjes, muziek, knutselen en sport.

De studenten organiseren ook activiteiten voor de ouders, allochtone vrouwen en mannen. Voor beide groepen zijn er Nederlandse lessen. Met de vrouwen ligt de nadruk op kranten lezen en conversatie. Niet alleen leren de vrouwen hierdoor de taal, het opent hen tegelijkertijd de ogen voor de Nederlandse maatschappij. Zo komen zij ook in contact met autochtone vrouwelijke studenten en hun wereld. Voor allochtone mannen worden er naast de Nederlandse lessen activiteiten zoals internet- en computervaardigheden gegevens. Dit brengt vaders dichter bij de wereld van hun kinderen en verbreedt het hun eigen gezichtsveld.

Daarnaast organiseren de studenten onder andere kook- en sportlessen. Doel hiervan is om ouders en kinderen bewust te maken van gezond eten en overgewichtproblemen.

Het doel van VoorUit Project is om de integratie van verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen. De resultaten van het project zijn zeer positief. Door de activiteiten en aanwezigheid van de studenten in de buurt verbetert de leefbaarheid en ontstaat er een betere communicatie tussen allochtonen en autochtonen die samen in de wijk wonen.

Omdat Stichting Kleyn de integratie van verschillende bevolkingsgroepen zeer belangrijk acht en er vertrouwen in heeft dat de inspanningen van de studenten tot een positief resultaat zullen leiden, heeft Stichting Kleyn besloten het project de komende 5 jaar financieel te ondersteunen.

Meer informatie is te vinden op: www.vooruitproject.nl