Esser Stichting

De Esser Stichting is in 1983 opgericht en heeft tot doel het bevorderen van de wetenschap, in het bijzonder op het gebied van de reconstructieve plastische chirurgie, ondermeer door het verzorgen van postdoctoraal en ander onderwijs, het houden van lezingen en bijeenkomsten en het verrichten van onderzoek.

De stichting is genoemd naar dr. J.F.S. Esser (1877 – 1946). Centraal voor de stichting staat de gestigmatiseerde patiënt, om het even of zijn of haar handicap wordt veroorzaakt door ziekte (bijvoorbeeld kanker), door ongevallen (bijvoorbeeld brandwonden) of ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld lipssloten).

De Esser Stichting stimuleert vele activiteiten met als doel om de Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie verder te ontwikkelen en uit te dragen. Deze activiteiten bestaan uit het organiseren van lezingen, congressen en masterclasses; het verrichten van onderzoek in de handchirurgie, craniofciale chirurgie en reconstructie na tumorverwijdering.

Tevens stimuleert de Esser Stichting de nagedachtenis van Johannes Esser (de grondlegger van de reconstructieve chirurgie) door het uitgeven van boeken over hem en zijn werk.

Meer informatie is te vinden op www.esserstichting.nl.