Wereld Natuur Fonds – Wildlife Crime

Stichting Kleyn heeft zich door middel van een substantiële financiële jaarlijkse bijdrage gedurende vijf jaar vastgelegd aan het programma Wildlife Crime van het Wereld Natuurfonds.

Dit programma zet zich in tegen de stroperij en illegale handel in producten van beschermde diersoorten. De afgelopen jaren is het illegaal doden van bedreigde diersoorten tot ongekende hoogte gestegen. Jaarlijks worden tienduizenden olifanten gestroopt voor hun ivoor. In Zuid-Afrika stierven in de eerste negen maanden van 2012 al 339 neushoorns door stroperij. Door de groeiende Aziatische vraag naar producten van bedreigde dieren en planten is er voor stropers een lucratieve handel ontstaan.

Luxe artikelen als bewerkt ivoor en tijgerwijn zijn gewilde statussymbolen geworden in Azië. Ook de gezondsheidsmythen blijven een probleem. Aan tijgerbotten wordt een helende werking toegeschreven en de vraag naar neushoornpoeder in Vietnam piekte door een plotseling gerucht dat het kanker zou genezen. En dan zijn er natuurlijk nog de souvenirs van dierlijke producten voor toeristen.

Het Wildlife Crime programma richt zich op vier belangrijke aandachtsgebieden van stroper tot koper.

  1. Stop de stropers
  2. Oprollen criminele bendes
  3. Handhaving van de wet
  4. Stop de kopers
Dit wordt gerealiseerd door de lokale bevolking bij de bescherming van de dieren te betrekken, rangers beter uit te rusten en te trainen, zorgen dat opgepakte handelaren en stropers daadwerkelijk berecht worden en de vraag in Azië aanpakken.

Wildlife Crime moet nu stoppen, anders zijn straks alle tijgers, olifanten en neushoorns uitgestorven.

Wilt u meer informatie over het Wildlife Crime programma, ga dan naar WNF of bekijk de uitzendingen die de NCRV in november 2012 uitzond op Uitzendinggemist.