Donaties

Stichting Kleyn is natuurlijk blij met alle donaties, zodat nog meer goede doelen gesteund kunnen worden.

Draagt u de stichting een warm hart toe, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening 227.451.961 t.n.v. Stichting Kleyn te Amsterdam.

Indien gewenst, houden wij u op de hoogte van de doelen die door Stichting Kleyn ondersteund worden.