Het Concertgebouw

Van en voor muziekliefhebbers
Het Concertgebouw in Amsterdam behoort tot de drie zalen met de mooiste akoestiek ter wereld. Het unieke monument is met gemiddeld twee tot vier concerten per dag ook het meest bespeelde gebouw. In de loop der jaren is de programmering meegegroeid met de smaak van een breder publiek. Naast klassieke muziek is regelmatig werk van hedendaagse componisten, jazz en wereldmuziek te horen. Voor het jongste publiek zijn er kinderconcerten.

Een particuliere zaak
Vooraanstaande Amsterdammers namen in 1881 het initiatief tot een concertzaal en burgers hebben de opening van Het Concertgebouw in 1888 mogelijk gemaakt. Tot op de dag van vandaag zijn het nog steeds burgers en particuliere fondsen die het gebouw in stand houden. Slechts vijf procent van de inkomsten is afkomstig van de overheid. Ook in de toekomst wil Het Concertgebouw een private instelling blijven. De steun van particulieren is onontbeerlijk om het gebouw nu en in de toekomst geschikt te houden voor musici en publiek.

Om het voortbestaan van Het Concertgebouw veilig te stellen, is de Stichting Het Concertgebouw Fonds opgericht in het jaar 2000. Dit fonds draagt bij aan renovatie en restauratie van het gebouw en ondersteunt educatieprojecten. Stichting Kleyn heeft een donatie gedaan aan dit fonds en is daarmee betrokken bij de toekomst van Het Concertgebouw.