EYE Film Instituut Nederland

EYE, het nieuwe filmmuseum, is aanjager en ambassadeur van filmcultuur in Nederland.

EYE heeft één duidelijke taak en voert deze vol passie uit: de bevordering van filmcultuur. EYE doet dit middels een unieke combinatie van collectievorming, presentatie, promotie, onderzoek, educatie en kennisoverdracht, zowel voor een breed publiek als voor professionals.

EYE beschouwt film in de meest brede zin van het woord: film als kunst, cultuur, amusement en als fundament van de eigentijdse beeldcultuur die een steeds centralere plek in onze samenleving inneemt.

EYE verbindt het verleden, heden en de toekomst van de film en presenteert films in steeds nieuwe verbanden en andere perspectieven.

EYE wil zowel fysiek als virtueel een inspirerende ontmoetingsplaats zijn, voor jong en oud, voor publiek en professionals.

EYE is in 2010 ontstaan door een fusie van het Filmmuseum, Holland Film, Filmbank en het Nederlands Instituut voor Filmeducatie.

Collectie
EYE beheert het Nederlands cinematografisch erfgoed en beschikt over een internationaal toonaangevende collectie, met onder meer 37.000 films, 700.000 foto’s en 60.000 filmaffiches. Ieder jaar groeit deze collectie door aankopen, vondsten, legaten en schenkingen. De sector Collectie digitaliseert duizenden films en foto’s in het kader van het samenwerkingsproject Beelden voor de Toekomst. Dit materiaal wordt vervolgens van context voorzien en toegankelijk gemaakt voor publiek, onderwijs, wetenschap en het bedrijfsleven.

Educatie
Educatie is een van de belangrijkste taken van EYE. Met landelijke trainingen voor het onderwijs, de filmsector en het bibliotheekwezen draagt het instituut bij aan deskundigheidsbevordering en mediawijsheid. Wat EYE het basis- en voortgezet onderwijs te bieden heeft is elders op deze site te lezen en op de websites Filmeducatie, Klassefilm en MovieZone. EYE werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek en stimuleert debat.

Presentatie
EYE presenteert zijn films in relatie tot actuele en historische ontwikkelingen in de kunst, cultuur, media en het maatschappelijke leven. Regelmatig betrekt het instituut theater, live muziek, poëzie, dans en beeldende kunst in zijn (digitale) presentaties. In het nieuwe gebouw aan het IJ en op tal van andere locaties organiseert EYE tentoonstellingen, filmprogramma’s, festivals en evenementen. Ook online is EYE op verschillende plaatsen actief.

Promotie
EYE wil een breed publiek laten delen in het plezier en de mogelijkheden van cinema. Het instituut spant zich in om alle denkbare liefhebbers van het aanbod te bereiken en de toegankelijkheid te vergroten. Hiertoe werkt EYE samen met vertegenwoordigers in de filmindustrie, culturele en toeristische intermediairs en overheden. Daarnaast zoekt EYE actief naar partnerships in de culturele sector en het bedrijfsleven. EYE maakt zich sterk voor de internationale promotie van Nederlandse filmproducties. In het buitenland is EYE International hét gezicht van de Nederlandse film.