Over de stichting

Stichting Kleyn is opgericht in 2011. Het doel van Stichting Kleyn is het steunen van culturele instellingen, met name op het gebied van muziek, literatuur, musea en beeldende podiumkunsten.

Tevens verzamelt de stichting schilderijen en antiek. Deze verzameling of onderdelen van deze verzameling kunnen worden uitgeleend aan tentoonstellingen.

Stichting Kleyn steunt eveneens educatieve en maatschappelijke projecten.

Stichting Kleyn is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53145143.

Stichting Kleyn heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer E.C.P. van Ginkel, de heer J.H. Verstegen, de heer J.D. Kleyn en mevrouw A.M.W. Langeveld.